Lista postępowań

Części 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

Kategoria
BDG-V.2611.21.2020.PS Opracowanie specyfikacji danych dla istniejącego zagospodarowania przestrzennego (ang. Existing Land Use) wraz z pilotażem polegającym na opracowaniu zbioru danych przestrzennych dla istniejącego zagospodarowania przestrzennego. Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-02 2020-11-06 11:00 --
BDG-V.2611.20.2020.MS Usługa przeprowadzenia projektu pilotażowego „AI4Youth” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów. Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-07 2020-11-12 11:00 --
BDG-V.2611.11.2020.MR Zawarcie umowy ramowej na dostawę i montaż mebli do siedziby Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-14 2020-11-16 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa