wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Części 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

Kategoria
BDG-V.2611.17.2020.PC Zakup usługi doradczo - konsultacyjnej, polegającej na wsparciu Ministerstwa Rozwoju w pracach nad przygotowaniem aktualizacji analiz scenariuszowych na potrzeby Strategii Transformacji do Gospodarki Neutralnej Klimatycznie (STGNK) wraz z pogłębioną analizą instrumentów interwencji na poziomie sektorowym pozwalających na transformację gospodarki Polski do neutralności klimatycznej Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi Wiele 2020-08-11 -- --
BDG-V.2611.13.2020.MS Wykonanie usługi ekspercko – doradczej polegającej na wsparciu Ministerstwa Rozwoju w pracach koncepcyjnych, analitycznych i redakcyjnych nad aktualizacją i opracowaniem nowych zapisów Długoterminowej Strategii Renowacji Krajowych Zasobów Budowlanych. Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi Wiele 2020-07-24 -- 2020-08-26
BDG-V.2610.9.2020.MR Przeprowadzenie audytu działań organów administracji państwowej oraz wybranych państwowych osób prawnych w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami z sektora komunalno-bytowego Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi Wiele 2020-06-26 -- 2020-10-15
BDG-V.2610.14.2020.PC Świadczenie usługi zewnętrznego ośrodka przetwarzania danych, której celem jest zapewnienie ciągłości świadczenia i dostępności usług Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi Wiele 2020-04-21 -- 2020-05-18
BDG-V.2610.22.2019.PC Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 0700 Elektroenergetyka 2019-09-10 -- --
BDG-V.2610.2.2019.PS Opracowanie koncepcji regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości o strukturze rozproszonej opartego o klaster w modelu platformowym oraz testy funkcjonowania opracowanej koncepcji z wykorzystaniem istniejących zasobów w wybranym regionie Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 3107 Usługi doradcze 2019-01-18 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa