Zakończone postępowania

Części 1-25 z 50  pokazuj  pozycji

BDG.V.2610 27.2018.PC opracowanie koncepcji regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości o strukturze rozproszonej opartego o klaster w modelu platformowym oraz testy funkcjonowania opracowanej koncepcji z wykorzystaniem istniejących zasobów w wybranym regionie Publiczny opracowanie koncepcji regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości o strukturze rozproszonej opartego o klaster w modelu platformowym oraz testy funkcjonowania opracowanej koncepcji z wykorzystaniem istniejących zasobów w wybranym regionie 2018-11-30 10:00 2019-09-05 10:38 Usługi doradcze
BDG.V.2610 37.2018.PC Utrzymanie systemu informatycznego oraz treści i usług serwisu *.biznes.gov.pl Publiczny Utrzymanie merytoryczne portalu Biznes.gov.pl. 2019-02-06 12:00 2020-04-21 15:53 Usługi internetowe i telefoniczne
BDG.V.2610 37.2018.PC Utrzymanie systemu informatycznego oraz treści i usług serwisu *.biznes.gov.pl Publiczny Świadczenie usługi utrzymania Systemu Informatycznego elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK) w zakresie warstwy programowej i aplikacyjnej serwisu *.biznes.gov.pl, 2019-02-06 12:00 2020-04-21 15:53 Usługi internetowe i telefoniczne
BDG.V.2610.8.2019.SK Świadczenie usługi serwerowni zapasowej serwisu *.biznes.gov.pl Publiczny Świadczenie usługi serwerowni zapasowej serwisu *.biznes.gov.pl 2019-04-01 12:00 2019-08-09 08:24 Infrastruktura i urządzenia sieciowe
BDG-V.2610.6.2019.PS Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do nieruchomości Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zlokalizowanej w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w latach 2019-2022. Publiczny Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do nieruchomości Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zlokalizowanej w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w latach 2019-2022. 2019-04-16 11:00 2019-06-12 09:00 Energia elektryczna i cieplna
BDG-V.2610.11.2019.PS Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania Publiczny Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania 2019-05-27 11:00 2019-07-26 11:40 Usługi specjalistyczne
BDG-V.2610.18.2019.MR Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Baza Azbestowa (www.bazaazbestowa.gov.pl) Publiczny Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Baza Azbestowa (www.bazaazbestowa.gov.pl) 2019-08-06 11:00 2019-10-11 12:54 Utrzymanie i serwis
BDG-V.2610.23.2019.PC Dostawa wraz z instalacją systemu telefonii VoIP, świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług wsparcia technicznego Systemu Publiczny Dostawa wraz z instalacją systemu telefonii VoIP, świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług wsparcia technicznego Systemu 2019-10-24 12:00 2019-11-20 13:29 Telekomunikacja i IT
BDG-V.2610.26.2019.PS Ochrona przed atakami z sieci Internet Publiczny Ochrona przed atakami z sieci Internet 2019-11-12 11:00 2019-12-10 11:01 Telekomunikacja i IT
BDG.V.2611.8.2019.SK Realizacja 8 programów promocji branż priorytetowych, w tym na rynkach perspektywicznych, na lata 2020-2022 , w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” 3.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozw Publiczny Realizacja programu promocji branży meble, w tym na rynkach perspektywicznych 2019-08-30 12:00 -- --
BDG.V.2611.8.2019.SK Realizacja 8 programów promocji branż priorytetowych, w tym na rynkach perspektywicznych, na lata 2020-2022 , w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” 3.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozw Publiczny Realizacja programu promocji branży kosmetyki, w tym na rynkach perspektywicznych 2019-08-30 12:00 -- --
BDG.V.2611.8.2019.SK Realizacja 8 programów promocji branż priorytetowych, w tym na rynkach perspektywicznych, na lata 2020-2022 , w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” 3.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozw Publiczny Realizacja programu promocji branży biotechnologia i farmaceutyka, w tym na rynkach perspektywicznych 2019-08-30 12:00 -- --
BDG.V.2611.8.2019.SK Realizacja 8 programów promocji branż priorytetowych, w tym na rynkach perspektywicznych, na lata 2020-2022 , w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” 3.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozw Publiczny Realizacja programu promocji branży jachty i łodzie, w tym na rynkach perspektywicznych 2019-08-30 12:00 -- --
BDG.V.2611.8.2019.SK Realizacja 8 programów promocji branż priorytetowych, w tym na rynkach perspektywicznych, na lata 2020-2022 , w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” 3.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozw Publiczny Realizacja programu promocji branży części samochodowe i lotnicze, w tym na rynkach perspektywicznych 2019-08-30 12:00 -- --
BDG.V.2611.8.2019.SK Realizacja 8 programów promocji branż priorytetowych, w tym na rynkach perspektywicznych, na lata 2020-2022 , w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” 3.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozw Publiczny Realizacja programu promocji branży moda polska, w tym na rynkach perspektywicznych 2019-08-30 12:00 -- --
BDG.V.2611.8.2019.SK Realizacja 8 programów promocji branż priorytetowych, w tym na rynkach perspektywicznych, na lata 2020-2022 , w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” 3.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozw Publiczny Realizacja programu promocji branży budowa i wykańczanie budowli , w tym na rynkach perspektywicznych 2019-08-30 12:00 -- --
BDG.V.2611.8.2019.SK Realizacja 8 programów promocji branż priorytetowych, w tym na rynkach perspektywicznych, na lata 2020-2022 , w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” 3.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozw Publiczny Realizacja programu promocji branży maszyny i urządzenia , w tym na rynkach perspektywicznych 2019-08-30 12:00 -- --
BDG-V.2611.27.2019.MR Świadczenie dla Ministerstwa Rozwoju usług w zakresie doradztwa, rezerwacji, zakupu i dostarczania krajowych i zagranicznych biletów lotniczych oraz pośredniczenie w uzyskiwaniu wiz dla delegatów Ministerstwa Publiczny Świadczenie dla Ministerstwa Rozwoju usług w zakresie doradztwa, rezerwacji, zakupu i dostarczania krajowych i zagranicznych biletów lotniczych oraz pośredniczenie w uzyskiwaniu wiz dla delegatów Ministerstwa 2020-01-17 10:00 2020-04-21 09:30 Środki transportu
BDG-V.2611.12.2019.PC Zaprojektowanie i wdrożenie oraz utrzymanie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie rozwojem polskiego eksportu i stosunków gospodarczych z innymi krajami EXPORT INTELLIGENCE Publiczny Zaprojektowanie i wdrożenie oraz utrzymanie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie rozwojem polskiego eksportu i stosunków gospodarczych z innymi krajami EXPORT INTELLIGENCE 2020-01-27 12:00 2020-05-18 15:42 Telekomunikacja i IT
BDG-V.2611.28.2019.PS) Budowa i wdrożenie hurtowni danych dla systemu CEIDG i biznes.gov.pl Publiczny Budowa i wdrożenie hurtowni danych dla systemu CEIDG i biznes.gov.pl 2020-02-07 11:00 2020-04-27 11:42 Usługi internetowe i telefoniczne
BDG-V.2610.11.2020.PS Świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 Usługi społeczne Świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 2020-04-06 12:00 2020-04-17 15:34 --
BDG-V.2611.3.2020.PS Rozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowania Publiczny Rozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowania 2020-03-30 11:00 2020-07-16 15:04 --
BDG-V.2611.24.2019.PC Opracowanie i realizacja koncepcji funkcjonalnej i technologicznej, stworzenie i wdrożenie modernizacji portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl oraz usługa hostingu, utrzymania i rozwoju portalu Publiczny Opracowanie i realizacja koncepcji funkcjonalnej i technologicznej, stworzenie i wdrożenie modernizacji portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl oraz usługa hostingu, utrzymania i rozwoju portalu 2020-04-06 12:00 -- --
BDG-V.2611.2.2020.PC Dostarczenie usługi chmury obliczeniowej w modelu PaaS dla systemu CEIDG i hurtowni danych w ramach projektu nr POPC.02.01.00-00-0095/18 pn. "Konto Przedsiębiorcy- usługi online dla firm w jednym miejscu" Publiczny Dostarczenie usługi chmury obliczeniowej w modelu PaaS dla systemu CEIDG i hurtowni danych w ramach projektu nr POPC.02.01.00-00-0095/18 pn. "Konto Przedsiębiorcy- usługi online dla firm w jednym miejscu" 2020-05-05 12:00 -- --
BDG-V.2611.9.2020.MR Wykonanie usługi ekspercko – doradczej polegającej na wsparciu Ministerstwa Rozwoju w pracach koncepcyjnych, analitycznych i redakcyjnych nad aktualizacją i opracowaniem nowych zapisów Długoterminowej Strategii Renowacji Krajowych Zasobów Budowlanych Publiczny Wykonanie usługi ekspercko – doradczej polegającej na wsparciu Ministerstwa Rozwoju w pracach koncepcyjnych, analitycznych i redakcyjnych nad aktualizacją i opracowaniem nowych zapisów Długoterminowej Strategii Renowacji Krajowych Zasobów Budowlanych 2020-06-19 12:00 2020-07-10 16:42 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa