Lista postępowań

Części 1-25 z 48  pokazuj  pozycji

Kategoria
BDG-V.2611.25.2020.MS Świadczenie usługi Multikanałowego Centrum Pomocy Przedsiębiorcy ze stale aktualizowaną bazą wiedzy dostępnego za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej, tworzonego na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy w ramach projektu nr POPC.02.01.00-00-0095/18 pn. „Konto Przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”. Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-14 2020-10-28 11:00 --
BDG-V.2611.11.2020.MR Zawarcie umowy ramowej na dostawę i montaż mebli do siedziby Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-14 2020-11-16 11:00 --
BDG-V.2611.24.2020.PS Asysta techniczna w ramach projektu "Konto przedsiębiorcy - usługi online w jednym miejscu" oraz projektu "e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce" Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-07 2020-10-21 11:00 2020-11-10
BDG-V.2611.20.2020.MS Usługa przeprowadzenia projektu pilotażowego „AI4Youth” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów. Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-07 2020-11-18 11:00 --
BDG-V.2610.42.2020.PS Odnowienie subskrypcji oprogramowania i wsparcia technicznego producenta dla urządzeń PaloAlto posiadanych przez Zamawiającego Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-05 2020-10-14 11:00 --
BDG-V.2611.21.2020.PS Opracowanie specyfikacji danych dla istniejącego zagospodarowania przestrzennego (ang. Existing Land Use) wraz z pilotażem polegającym na opracowaniu zbioru danych przestrzennych dla istniejącego zagospodarowania przestrzennego. Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-02 2020-11-13 11:00 2020-12-08
BDG-V.2610.38.2020.MB Sukcesywne wykonywanie robót remontowo-budowlanych sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w budynku Ministerstwa Rozwoju w ramach umowy ramowej. Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-10-02 2020-10-23 10:00 --
BDG-V.2611.16.2020.MB Budowa i utrzymanie Książki Adresowej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) wraz z Wyszukiwarką i Portalem PEF. Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-29 2020-10-19 13:00 2020-12-01
BDG-V.2611.19.2020.PC Opracowanie metodologii przyporządkowania klas Polskiej klasyfikacji działalności (PKD) do Krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-15 2020-09-30 11:00 --
BDG-V.2611.14.2020.MS Wymiana stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ministerstwa Rozwoju przy placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie” Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-09-15 2020-10-09 11:00 --
BDG-V.2610.30.2020.PS Odnowienie subskrypcji oprogramowania i wsparcia technicznego producenta dla urządzeń PaloAlto posiadanych przez Zamawiającego Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-10 2020-09-17 11:00 2020-09-17
BDG-V.2611.15.2020.MB Analiza zasobów, aktywności i osiągnięć jednostek naukowych w Polsce w dziedzinie tworzenia i rozwoju technologii. Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-04 2020-10-06 09:00 2020-10-14
BDG-V.2611.18.2020.MS Świadczenie usługi Multikanałowego Centrum Pomocy Przedsiębiorcy ze stale aktualizowaną bazą wiedzy dostępnego za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej, tworzonego na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy w ramach projektu nr POPC.02.01.00-00-0095/18 pn. „Konto Przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu". Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-02 2020-09-15 11:00 --
BDG-V.2610.36.2020.PC Rozbudowa infrastruktury serwerowej Zamawiającego Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-31 2020-09-11 11:00 --
BDG-V.2610.32.2020.MR Świadczenie na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie problematyki offsetowej Ministerstwo Rozwoju Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi Wiele 2020-08-28 2020-09-07 10:00 2020-10-15
BDG-V.2610.31.2020.MS Zawarcie umowy ramowej na sukcesywne wykonywanie robót remontowo-budowlanych korytarzy i klatek schodowych budynku Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-08-18 2020-09-02 11:00 --
BDG-V.2610.29.2020.MB Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na sukcesywne wykonywanie robót budowlanych w pomieszczeniach biurowych i magazynowych budynku Ministerstwa Rozwoju. Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-08-13 2020-08-28 09:00 2020-10-02
BDG-V.2610.28.2020.PS Świadczenie usługi wsparcia w zakresie obsługi teleinformatycznej użytkowników Ministerstwa Rozwoju Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-08-07 2020-08-24 11:00 2021-01-07
BDG-V.2610.25.2020.PS Wykonanie prac związanych z realizacją postanowień Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-20 2020-07-28 11:00 2020-08-14
BDG-V.2610.27.2020.PS Utrzymanie i wsparcie techniczne do systemu Quorum oraz dostęp do dodatkowych usług Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-17 2020-07-31 11:00 --
BDG-V.2610.26.2020.MB Dostosowanie do wymogów ppoż. pomieszczeń archiwum i biblioteki w budynku Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-07-10 2020-07-29 09:00 --
BDG-V.2610.21.2020.MB Wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczeń socjalnych S09 i S11, w budynku Ministerstwa Rozwoju, przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-07-09 2020-07-28 09:00 2020-09-04
BDG-V.2610.20.2020.MS Świadczenie usług doradztwa prawnego i usług informacyjnych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom uregulowanym w tzw. pakiecie ustaw Tarczy antykryzysowej, w tym w zakresie wytycznych sanitarnych dla branż gospodarki, za pośrednictwem tzw. Infolinii Tarczy Antykryzysowej. Ministerstwo Rozwoju Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi Wiele 2020-07-06 2020-07-14 11:00 --
BDG-V.2611.12.2020.MS Wykonanie usługi ekspercko – doradczej polegającej na wsparciu Ministerstwa Rozwoju w pracach koncepcyjnych, analitycznych i redakcyjnych nad aktualizacją i opracowaniem nowych zapisów Długoterminowej Strategii Renowacji Krajowych Zasobów Budowlanych Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-02 2020-07-10 12:00 2020-07-17
BDG-V.2611.10.2020.PC Zakup usługi doradczo - konsultacyjnej, polegającej na wsparciu Ministerstwa Rozwoju w pracach nad przygotowaniem aktualizacji analiz scenariuszowych na potrzeby Strategii Transformacji do Gospodarki Neutralnej Klimatycznie (STGNK) wraz z pogłębioną analizą instrumentów interwencji na poziomie sektorowym pozwalających na transformację gospodarki Polski do neutralności klimatycznej Ministerstwo Rozwoju Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-22 2020-06-30 12:00 2020-07-21

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa